О модулу

Овај модул нуди различите наставне и истраживачке активности које ће промовисати ЕУ студије на Универзитету у Нишу, истовремено активно подржавајући младе наставнике и истраживаче у њиховом професионалном развоју.

Мисија модула

Интегрисање Универзитета у Нишу у европски систем институција високог образовања у складу са највишим стандардима образовања, истраживања и професионалног рада.

Циљ модула

Подстицање висококвалитетних наставних и научно-истраживачких активности у области европских студија, заснованих на интердисциплинарном приступу, интернационализацији и иновативним методама учења.

Визија модула

Промовисање изврсности у настави и истраживачком раду у области европских студија према ЕУ стандардима, као и стицање знања о ЕУ у областима релевантним за академску и професионалну каријеру студената и експерата.

Курсеви

Предложени модул садржи 8 курсева и семинар за студенте који ће се одржавати у року од 85 наставних часова у току једне академске године и очекује се да ће на овим курсевима учествовати око 20 студената. Студенти након успешно реализованих свих наведених курсева добијају Сертификат Универзитета у Нишу о завршеном SUFIN модулу који представља легитиман документ и верификује додатно знање кандидата.

Историја и институције ЕУ

Циљ предавања је да се постави теоријска основа за широк интердисциплинарни приступ европским интеграцијама објашњавајући карактеристике и механизме функционисања ЕУ са посебним освртом на процес проширења ЕУ у будућности.

Овај курс ће омогућити студентима стицање знања о институционалној структури и процесу доношења одлука у ЕУ, као и о ефектима формирања царинске уније, раду заједничког тржишта ЕУ и увођењу јединствене валуте.

Предавач: проф. др Ксенија Денчић-Михајлов

Извештавање о одрживом развоју у ЕУ: регулаторни захтеви, њихова имплементација и изазови

Предавања ће пружити студентима знања о значају и предностима извештавања о одрживом развоју, регулативи која се односи на ову врсту извештавања, као и о садржају и сврси различитих оквира извештавања о одрживом развоју.

Циљ овог курса је да се унапреди знање и свест о питањима везаним за контролу одрживог развоја, посебно о примени и разумевању индикатора одрживости пословања.

Предавачи: проф. др Ксенија Денчић-Михајлов и др Маја Стојановић-Блаб

Европска стратегија и принципи одрживих финансија

Предавања имају за циљ да поставе теоријске основе за изучавање проблематике одрживости у различитим областима пословних финансија, као и за разумевање начина и пракси на који се принципи одрживог развоја интегришу у финансије са циљем повећања ефикасности и ...

ефективности финансијских одлука, смањења ризика и стварања пословних могућности за обезбеђење и одржање конкурентске предности, како за компаније тако и за финансијске институције. Студенти би требало да унапреде знања и вештине за извођење анализе структуре капитала, вредновање акција и обвезница и разумевање међузависности између одрживог развоја и финансијских перформанси предузећа и значаја друштвено одговорног улагања.

Предавачи: проф. др Ксенија Денчић-Михајлов и доц. др Јелена Станковић

Одрживи развој и евалуација пројеката

Основни предмет изучавања на овом курсу јесте евалуација пројеката у контексту у којем су од пресудног значаја одрживости и одговорност.

Ово предавање ће се фокусирати на најновијим променама ЕУ политика и методологија за анализу трошкова и користи и најбољим међународним праксама. Циљ је да се унапреди знање о кључним елементима за евалуацију пројеката у контексту одрживог развоја, као што су дугорочна оријентација, глобална (и локална) перспектива, економски развој и деградација животне средине, као и учешће заинтересованих стејкхолдера. По завршетку крају курса студенти ће моћи самостално да развију модел анализе одрживог развоја за оцену инвестиционог пројекта по свом избору.

Предавач: проф. др Ксенија Денчић-Михајлов

Управљање трошковима заштите животне средине

Основни циљ овог курса је пружање напреднијих знања и вештина студентима у вези са применом еколошког управљачког рачуноводства у процесу управљања животном средином.

Студенти ће се упознати са различитим начинима категоризације трошкова заштите животне средине, као што су: конвенционални трошкови, скривени трошкови, контигентни трошкови, трошкови репутације, експлицитни и имплицитни трошкови, интерни и екстерни трошкови, социјални трошкови итд. По завршетку курса студенти ће моћи да примењују савремене управљачко рачуноводствене технике и да учествују у доношењу одлука у областима унапређења процеса и иновација, редизајна производа, капиталних инвестиција, одлагања отпада и рециклаже, избора добављача итд.

Предавач: проф. др Дејан Малинић

Управљање одрживим растом

Курс пружа основу за разумевање значаја управљања одрживим растом за континуирано пословање предузећа.

По завршетку овог курса студенти ће бити у стању да разумеју кључне компоненте одрживог раста, квантификују креирану вредност, разумеју када и зашто раст не доводи до стварања вредности, идентификују покретаче креирања вредности и препознају проблеме који се односе на финансирање одрживог раста. Поред тога, студенти ће развити вештине које ће им омогућити да изврше поуздано и непристрасно предвиђање будућих добитака, новчаних токова и дивиденди које се могу користити у моделима вредновања, приликом постављања и имплементирања стратегија одрживог раста и у осталим областима стратегијског одлучивања усмереног на креирање вредности.

Предавач: проф. др Дејан Малинић

Управљање ризиком одрживог развоја

Курс има за циљ да пружи студентима могућност стицања напредног и интегрисаног знања о управљању ризицима у оквиру концепта одрживог развоја, као и неопходне вештине за спровођење овог концепта у управљању ризиком предузећа и финансијских институција.

По завршетку овог курса студенти ће бити у стању да идентификују нове еколошке, социјалне и регулаторне ризике; процењују, квантификују и одреде приоритет ризика ентитета и изаберу одговарајуће стратегије за управљање ризиком. Знање о ширем концепту управљања ризицима, који се заснива не само на избегавању и преносу ризика, већ и на коришћењу ризика као нове могућности, омогућава управљање ризиком на начин који доприноси стварању вредности ентитета.

Предавачи: проф. др Евица Петровић, проф. др Климе Попоски и доц. др Јелена Станковић

Принципи одрживог осигурања

Овај курс има за циљ да повећа знање и свест студената о значају улоге осигурања у постизању одрживости финансијског система и друштва у целини.

По завршетку овог курса студенти ће разумети значај и предности примене принципа одрживог осигурања, садржај оквира за његово спровођење, као и различита међународна искуства. Студенти ће унапредити знања о улози институција и политика ЕУ у стварању индустрије одрживог осигурања, као и о регулаторним и институционалним проблемима у различитим финансијским системима.

Предавачи: проф. др Евица Петровић, проф. др Климе Попоски и доц. др Јелена Станковић

Студентски семинар о концепту одрживог развоја у финансијама и осигурању

Циљ семинара је да се унапреди учење и подстакне активно учешће студената у истраживању и дискусијама о различитим аспектима концепта одрживости у финансијама и осигурању.

Студенти ће, према сопственим интересима, одабрати тему и припремити презентације са критичким освртом и могућим решењима за изабране проблеме. Студенти се охрабрују да раде у групама и користе мултидисциплинарни приступ у свом истраживачком раду.

Предавачи: проф. др Ксенија Денчић-Михајлов, доц. др Јелена Станковић, проф. др Евица Петровић и проф. др Дејан Малинић

International Scientific Conference

May 24th, 2021 Niš, Serbia

We are pleased to invite you to take active part in the international scientific conference Sustainable Finance, Insurance and Reporting: Principles, Practices and Challenges. The conference will bring together academics, business people and policymakers to discuss recent research on a broad array of topics on sustainable finance, insurance and reporting. Both review and research papers should relate to:
• Sustainable Finance and Corporate Governance,
• Insurance for Inclusive and Sustainable Growth,
• The Future of Corporate Reporting in a Sustainable Economy.

Invitation     Template.doc

Вести

Последње вести и догађаји

03. децембар 2020. Друга генерација полазника

Списак полазника на модулу SUFIN можете преузети овде.

16. октобар 2020. Celebrating Success: European Studies at the University of Niš

16. октобар 2020. године Свечана сала Универзитета у Нишу

03. март 2020. КМПГ пројекат за студенте - пријава до 09.03.2020.

КПМГ организује двомесечни програм “Твој КПМГ Пројекат” намењен студентима завршних година од 18.03 do 22.05.2020.

03. децембар 2019. Прва генерација полазника

Списак полазника на модулу SUFIN можете преузети овде.

25. новембар 2019. Sufin MOODLE platform

Позивамо све студенте да отворе свој налог на Sufin MOODLE платформи и приступе курсевима.

25. новембар 2019. Распоред наставе

Распоред извођења наставе можете преузети на Sufin MOODLE платформи.

23. новембар 2019. Конкурс 2019/2020

Успешно је завшен Конкурс за упис прве генерације полазника на модул.

Активности

  • Све
  • Курсеви
  • Newsletter
  • Посете
  • Предавања

Курс 1

Историја и институције ЕУ

Курс 2

Извештавање о одрживом развоју у ЕУ

Newsletter Бр.1

Број 1, Децембар 2019

Курс 3

Европска стратегија и принципи одрживих финансија

Курс 4

Одрживи развој и евалуација пројеката

Студентска посета

Посета компанији LEONI

Курс 5

Управљање трошковима заштите животне средине

Предавањe

Зелене финансије и енергетска ефикасност у Прокредит банци

Курс 6

Управљање одрживим растом

Курс 7

Управљање ризиком одрживог развоја

Курс 8

Принципи одрживог осигурања

Студентски семинар

о концепту одрживог развоја у финансијама и осигурању

Newsletter Бр.2

Број 2, Јун 200

Додела сертификата

Свечана сала Универзитета у Нишу

Предавачи

Предавачи на Модулу су наставници Економског факултета Универзитета у Нишу, Економског факултета Универзитета у Београду, Факултета за туризам и угоститељство Универзитета у Битољу као и експерти из рачуноводствене и ревизорске праксе.

Јелена Станковић

доцент

Евица Петровић

редовни професор

Ксенија Денчић-Михајлов

редовни професор

Дејан Малинић

редовни професор

Климе Попоски

ванредни професор

Маја Стојановић-Блаб

интерни ревизор

Јовица Станковић

доцент

Утисци полазника

Партнери на пројекту

Контакт

Адреса

Универзитетски трг 2, 18106 Ниш, Србија

Телефон

018 528 656

Е-пошта

sufin@junis.ni.ac.rs

Ваша порука је послата. Хвала!